Уважаеми колеги,

 

Имаме честта да ви поканим за участие в конференция на тема ЕЗИКЪТ И КРИЗАТА. Конференцията е част от научен форум, посветен на световната икономическа криза, и ще се проведе на 13 и 14 май 2010 г. в сградата на Икономически университет Варна.

През м. май 2010 г. се навършват 90 години от основаването на Икономически университет Варна. Международната научна конференция на тема “Световната криза и икономическото развитие” е само една от инициативите, чрез които университетът отбелязва своята бележита годишнина.

Резюметата и докладите изпращайте на електронен адрес slav_ezici@ue-varna.bg  или на адрес: 9002, Варна, бул. "Княз Борис I" 77, Икономически университет Варна, Катедра „Славянски езици”.

За повече информация, моля, посетете следния адрес http://conference2010.ue-varna.bg/index.html# или пишете на slav_ezici@ue-varna.bg.

Срокове:

 

Такса за участие:

Сметка за спонсориране на конференцията и за превеждане на таксите за участие в левове:

Сметка за превеждане на таксите за участие в евро:

Основание за плащане: такса за участие в юбилейна конференция на ИУ, име на участника. Ако участникът иска фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат.

Таксата за участие следва да бъде платена до 30 март 2010 г.

Копие от документа, удостоверяващ превода на таксата, се представя при регистрирането на участниците в конференцията.

 

 

Катедра „Славянски езици”

Икономически университет – Варна

sqqnvqn4