Благоевград (ЮЗУ): Маринела Вълчанова, marinela@aix.swu.bg
Пловдив (ПУ): Красимира Чакърова, krasi_ch65@abv.bg
Русе (РУ): Даниела Камаринчева, kamarini@ru.acad.bg
София (БАН): Илияна Гаравалова, garina@abv.bg
София (СУ): Красимира Алексова, krasimira_aleksova@yahoo.comАко имате препоръки за организацията на сайта ни,
пишете ни на адрес:
contact@belb.info