Диалози за човека и човешкото - юбилеен сборник по повод 70-годишнината от рождението на проф. д-р Тодор Ив. Живков публикува издателство Бряг.

 

Изданието съдържа студии от Тодор Ив. Живков, Иван Маразов, Маргарита Карамихова, Светлана Антова, Руси Русев, Анчо Калоянов, Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Валентина Ганева-Маразова, Диана Радойнова, Меглена Златкова, Борислава Петкова, Росен Малчев, Анатол Анчев, Неделчо Неделчев, Константин Рангочев, Цветана Иванова, Цоня Дражева, Галя Вълчинова, Мирелла Дечева.

В края на сборника е поместана библиография на трудовете на проф. д-р Тодор Ив. Живков и кратка биографична справка.

Проф. д-р Тодор Ив. Живков е единственият български учен етнолог и фолклорист, който е представен в енциклопедия "Ethnologia Europea", подготвяна във Великобритания.

 

Информация: КНИГИТЕ.НЕТ

 

1vshqkgq