ПРОГЛАС.
Издание на Филологическия факултет при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Главен редактор - доц. д-р Пенка Радева


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
кн. 1, 2009 (год. XVIII)


Статии

Мила Кръстева. В теополиса на историята
Красимир Христакиев. Комичното като дидактическа стратегия в “Поетическо изкуство” на Н. Боало
Виолета Русева. Лириката на Дебелянов – поетически езици
Иван Станков. Проблемът за полифонизма, огледан в романа на Васил Попов „Низината”
Илиана Павлова. Журналистиката – литература de-facto?
Антон Гецов. Към въпроса за приложимостта на кооперативния принцип в масовата комуникация


Научни съобщения

Тенчо Дерекювлиев. Старинна домашна лексика от западнорупски говор, регистрирана в Търлиското евангелие
Иво Братанов. Употреба на надредните знаци в книгите на Матей Преображенски
Елена Налбантова. “Защита на православието” от Матей Преображенски като част от полемичното наследство на Българското възраждане
Лиляна Цонева. Смях по време на криза (икономическата криза като тема на анекдота)


Рецензии

Павел Стефанов. Сборник – равносметка на едно мащабно творчество
Димка Димитрова. Юбилеен сборник
Анита Тодоранова. Лингвистичен сборник в чест на проф. Димитър Чизмаров
Мария Илиева. Един учебник по българска морфология от ХХI век
Радослав Радев. Златото е събитие тогава, когато събитието не е злато
Маргрета Григорова. Първа руска монография за класика на съвременната полска литература Густав Херлинг-Груджински
Ренета Килева-Стаменова. Приложно културознание
Людмила Иванова. Хуморът в диалога между културите
Ценка Иванова. Поредният тематичен проект на преподаватели от Велико Търново и Ниш


Хроника

Проект „Партньорство за Интеркултурна комуникация”
Ден на отворените врати в Центъра по българска ономастика


In memoriam

Академик Казимеж Полянски