В БЕЛБ се организират самостоятелни страници за всеки от авторите. Страниците съдържат кратка професионална автобиографична справка и заглавията на предоставените в библиотеката текстове. За да се улесни прекият контакт между автора и неговите читатели, тук може да бъде посочен електронен адрес на титуляра на страницата. Заглавията на произведенията могат да бъдат подреждани в предпочитана от автора послeдователност.

Вашите текстове ще можем да обработим най-лесно, ако са в един от следните формати: htm, doc, txt, rtf, pdf. Можем да публикуваме и текстове на Page Maker (до версия 7.0), както и на Quark Xpress (до версия 5.0), но приемаме тези варианти за достатъчно непопулярни и непрепоръчителни. Ограничение за обема на текстовете няма.

Ако Вашият текст е публикуван на друго място или е представен на лингвистична конференция и желаете да бъде уточнена датата на неговото представяне, ние Ви препоръчваме да изпишете съответното библиографско указание непосредствено под заглавието или в бележка към заглавието. По принцип приемаме, че за целите на коректното цитиране в интернет е необходимо точното датиране на текстовете.

Ако цитирате текст, който е публикуван в БЕЛБ, Ви молим да ни го отбележите изрично (по удобен за Вас начин), за да се облекчи изграждането на вътрешнобиблиотечните междутекстови връзки.

Ако в текста Ви е употребен специален шрифт, за който предполагате, че е възможно да не е четим от всеки потребител, можете да ни подпомогнете или като ни изпратите шрифта, или като конвертирате текста предварително в pdf-формат.

При наличие на бележки под линия в текст, който е оформен в Word, Ви препоръчваме, да използвате възможността за създаването на автоматични бележки, което ще облекчи тяхното конвертиране в други формати. Ако все пак бележките Ви в текста са създавани ръчно, Ви молим да отделите време за преглеждане на тяхната последователност, тъй като липсата на номер в текста или на съответна за определен номер бележка под линия не може да бъде компенсирана без участието на автора.

При включване на графики, схеми и чертежи Ви препоръчваме да групирате графичните обекти, по възможност до един обект, чрез което ще се избегне разместването на линиите при различен формат, разделителна способност, размер на визуализацията и др.

Ако използвате вградени обекти, създадени с програми-приложения (Photoshop, Excel и др.), за да облекчите прочитането на Вашите текстове от максимален брой читатели, използвайте при запис на файла по-стара версия на приложението.

Вероятно изброените препоръки не изчерпват възможните проблеми. Нека подчертаем и че те не Ви задължават. Напълно свободно са допустими различни Ваши варианти, чрез които екипът на БЕЛБ ще се постарае да Ви представи по най-подходящия за Вас начин. Допълнително бихме изпълнили в рамките на възможното и Вашите конкретни изисквания (напр. за форматирането на текста: размер и цвят на буквите, оформяне на заглавие, подзаглавия и библиография и под.). Не бихме пропуснали и едно наше пожелание за съвместната ни работа - да е с разбиране и с най-добро настроение! Понеже насладата от плодовете на труда е винаги повече от горчивината на съмнението за тяхното несъвършенство. И понеже "Който се взира във вятъра, няма да сее; И който гледа на облаците, няма да жъне".

БЕЛБ