Многосъставните наименования имат способността да се доближават до определения в достатъчна степен, за да поемат и тяхната функция. Основното представяне на БЕЛБ се съдържа в абревиатурата - библиотеката е предназначена за публикуване в електронен вариант на текстове по езикознание (статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии) от български и чуждестранни учени. Надяваме се, че сегашната структура отговаря на основните изисквания за такъв тип библиотека. Разчитаме на всяко сътрудничество - с текстове, с предложения и идеи, с критични бележки, с нова информация.

В световната мрежа вече се открива и немалко българска лингвистика, главно благодарение на университетските сървъри в страната. Нашето желание е да представим българистичната лингвистика във възможно най-пълен обем, да облекчим достъпа до многобройните й съвременни резултати и постижения. Надяваме се това да помага в работата на най-младите ни езиковеди. Както и да бъдем от полза за професионалното познанство на лингвистите от цялата страна.

Сайтът на БЕЛБ е изработен от Георги Стефанов Гърдев от Велико Търново. Публикуването в библиотеката е безплатно. Материали се публикуват само със съгласието на авторите. Текстовете могат да бъдат свободно копирани и разпечатвани. При цитиране на електронния текст е коректно да бъде посочван неговият адрес в БЕЛБ (http://www.belb.info), дори и при наличие на друга публикация на материала. Всички списъци в библиотеката са подредени по азбучен ред.

Ако Вие желаете да участвате със своя авторска страница в БЕЛБ, като ни изпратите текстове, предлагаме Ви да се запознаете с нашите технически препоръки.


Стефан Гърдев
Красимира Чакърова

4 декември 2004 г.