Излезе от печат нов учебник по български език за чужденци:
Аз говоря български. А ти? Български език за немскоезични студенти. В2.
(Пловдив: Летера, 2009. 160 стр. и CD.)
За контакти: проф. Стоян Буров, stobur@abv.bg

Десета конференция по социолингвистика "Езикът и социалният опит"
Международно социолингвистическо дружество - София /INSOLISO/
10-11 април 2010, СУ “Св. Климент Охридски”.

Конференция "Езикът и кризата"
Икономически университет - Варна, катедра "Славянски езици"
13-14 май 2010, Варна.