Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | напред

Участници в олимпиадата по морфология - Пловдив, 2010, с членовете на научната комисия. Отдясно: д-р К. Куцаров, доц. Кр. Чакърова, гл. ас. М. Павлова, Павлина Александрова - морфолог на 2010, и наградените.
Участници в олимпиадата по морфология - Пловдив, 2010, с членовете на научната комисия. Отдясно: д-р К. Куцаров, доц. Кр. Чакърова, гл. ас. М. Павлова, Павлина Александрова - морфолог на 2010, и наградените.


Семинар, посветен на 80 г. от Първия конгрес на славистите - Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов" (с ръковод. доц. Кр. Чакърова) и гости: проф. И. Куцаров, чл.-кор. Т. Бояджиев, д-р И. Гайдаджиева, проф. Д. Иванова, д-р К. Куцаров. ХІІ.2009, Пловдив.
Семинар, посветен на 80 г. от Първия конгрес на славистите - Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов" (с ръковод. доц. Кр. Чакърова) и гости: проф. И. Куцаров, чл.-кор. Т. Бояджиев, д-р И. Гайдаджиева, проф. Д. Иванова, д-р К. Куцаров. ХІІ.2009, Пловдив.


Студентска конференция в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград: доклад изнася Вили Кастрев. (Водещи: деканът на Филологически факултет доц. д-р Антони Стоилов и доц. д-р Магдалена Костова-Панайотова.)
Студентска конференция в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград: доклад изнася Вили Кастрев. (Водещи: деканът на Филологически факултет доц. д-р Антони Стоилов и доц. д-р Магдалена Костова-Панайотова.)


Лекция на проф. Хилмар Валтер, доктор хонорис кауза на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", пред студенти филолози (водещ проф. Стоян Буров).
Лекция на проф. Хилмар Валтер, доктор хонорис кауза на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", пред студенти филолози (водещ проф. Стоян Буров).


 Международна славистична конференция "Интеркултурният диалог - традиции и перспективи", Секция "Езикознание": (от ляво) доц. С. Величкова (ПУ), доц. М. Младенова (СУ), доц. Й. Тишева (СУ), доц. П. Бъркалова, гл. ас. Ю. Чакърова,  ас. Л. Иванова (ПУ).
Международна славистична конференция "Интеркултурният диалог - традиции и перспективи", Секция "Езикознание": (от ляво) доц. С. Величкова (ПУ), доц. М. Младенова (СУ), доц. Й. Тишева (СУ), доц. П. Бъркалова, гл. ас. Ю. Чакърова, ас. Л. Иванова (ПУ).


Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | напред