Страница: назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | напред

Представяне на юбилейния сборник, посветен на 65-та годишнина на проф. Руселина Ницолова, София, 2008 г. (На катедрата е доц. д-р Радка Влахова.)
Представяне на юбилейния сборник, посветен на 65-та годишнина на проф. Руселина Ницолова, София, 2008 г. (На катедрата е доц. д-р Радка Влахова.)


Обявяване на победителите от единадесетата олимпиада по българска морфология в ПУ. От ляво: гл. ас. М. Павлова, доц. д-р Кр. Чакърова, гл. ас. д-р К. Куцаров и морфологът на 2008 г. Десислава Крушарова, преди да връчи морфологичната "купа" и розата.
Обявяване на победителите от единадесетата олимпиада по българска морфология в ПУ. От ляво: гл. ас. М. Павлова, доц. д-р Кр. Чакърова, гл. ас. д-р К. Куцаров и морфологът на 2008 г. Десислава Крушарова, преди да връчи морфологичната "купа" и розата.


Откриване на Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив, 2009 г. На трибуната: деканът на Филологическия факултет доц. д-р Живко Иванов.
Откриване на Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив, 2009 г. На трибуната: деканът на Филологическия факултет доц. д-р Живко Иванов.


Момент от работното заседание на секция "Езикознание" на Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив, 2009 г. (Полина Петкова от ПУ презентира доклада си.)
Момент от работното заседание на секция "Езикознание" на Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив, 2009 г. (Полина Петкова от ПУ презентира доклада си.)


Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив, 2009 г.
Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив, 2009 г.


Страница: назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | напред