Страница: назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | напред

Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов" с неговия ръководител доц. д-р Красимира Чакърова (в средата), 24 май 2009 г., Пловдив.
Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов" с неговия ръководител доц. д-р Красимира Чакърова (в средата), 24 май 2009 г., Пловдив.


Седма национална научна конференция за студенти и докторанти
"Отвъд думите - превращенията на смисъла" - гр. Пловдив, 12-13 май 2005.
Седма национална научна конференция за студенти и докторанти "Отвъд думите - превращенията на смисъла" - гр. Пловдив, 12-13 май 2005.


Докторантите, Пловдив, 2005.
Докторантите, Пловдив, 2005.


Втори национален конкурс за магистри филолози - СУ, 22-23 април 2005.
Втори национален конкурс за магистри филолози - СУ, 22-23 април 2005.


Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов” - гр. Пловдив, 2004.
Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов” - гр. Пловдив, 2004.


Страница: назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | напред