Страница: назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | напред

Среща с проф. К. Гутшмидт.
Среща с проф. К. Гутшмидт.


Проф. Карл Гутшмидт, почетен доктор на ПУ "Паисий Хилендарски".
Проф. Карл Гутшмидт, почетен доктор на ПУ "Паисий Хилендарски".


Среща на Лингвистичния клуб с проф. Константин Попов.
Среща на Лингвистичния клуб с проф. Константин Попов.


Коледен бал на Лингвистичния клуб, гр. Пловдив, 2004 г.
Коледен бал на Лингвистичния клуб, гр. Пловдив, 2004 г.


Осмодекемврийско тържество на Катедрата по български език в ПУ, 2001 г.<br>
Отляво надясно: <i>проф. дфн Иван Куцаров, доц. д-р Вера Маровска, доц. д-р Красимира Чакърова</i>
Осмодекемврийско тържество на Катедрата по български език в ПУ, 2001 г.
Отляво надясно: проф. дфн Иван Куцаров, доц. д-р Вера Маровска, доц. д-р Красимира Чакърова


Страница: назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | напред