Страница: назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Преподаватели от Катедрата по български език в ПУ на брега на Охридското езеро, май 1998.<br>
Отляво надясно: <i>гл.ас. д-р Константин Куцаров, доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Ваня Зидарова</i>
Преподаватели от Катедрата по български език в ПУ на брега на Охридското езеро, май 1998.
Отляво надясно: гл.ас. д-р Константин Куцаров, доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Ваня Зидарова


Страница: назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |