Списания

Изд. на Филологическия факултет
при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"


Проглас

Кн. 1, 2009 (год. XVIII)
Кн. 2, 2009 (год. XVIII)