Кирил Кабакчиев


Кирил Йорданов Кабакчиев е роден на 22 август 1950 г. в с. Драганово, Великотърновско. Завършил специалност "Българска филология" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1976 г. Доцент в катедра "Обща лингвистика и старобългаристика" на ВТУ. Научни интереси: интерпретация на средновековни текстове, теория на превода от старобългарски на съвременен български език, историческа лексикология. Книги: Евтимиевата реформа (хипотези и факти). Пловдив, 1997; Търновска книжовна школа - преводи и тълкувания. В. Търново, 2001; Медиевистични прения. В. Търново, 2004.

Медиевистични прения. Евтимиевата реформа - pro et contra. В. Търново, 2004 (pdf)
Търновска книжовна школа - преводи и тълкувания. В. Търново, 2001 (zip)