Тенчо Дерекювлиев


Тенчо Йорданов Дерекювлиев е завършил бакалавърска степен по българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски". В момента е магистър по актуална българистика в същия университет, член на Лингвистичния клуб "Проф. Борис Симеонов". Трикратен победител в националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив, секция "Езикознание". Научните му интереси са в областта на историческата лингвистика, историята на новобългарския книжовен език, лексикологията и етимологията.
derten@abv.bg

Опит за систематизация на тематичните морфеми при съществителните имена в съвременния български език (pdf)