Татяна Минчева


Татяна Пламенова Минчева е студентка във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", спец. Приложна лингвистика. Основните й научни интереси са в областта на семиотика, психолингвистика, компаративни изследвания, нови направления на съвременната хуманитаристика.
tatjanamincheva@gmail.com

Verbal Play In Computer Jokes