Нина Топалска


Нина Топалска е завършила Филологическия факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” през 2003 г., специалност “Българска филология”. Същата година продължава образованието си в магистърска програма по съвременна българска лингвистика, която завършва през септември 2005 г. с дипломна работа на тема: “Метафората в старозаветната литература на мъдростта”. Проявява научен интерес към езика на българските преводи на библейския текст.
ninatopalska@dir.bg

Метафората в старозаветната литература на мъдростта