Милена Динева


Милена Динева е завършила българска филология в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и магистърска степен по актуална българистика. В момента е докторант по литературна антропология в Катедрата по сравнително литературознание и история на литературата към Филологическия факултет на ПУ. Занимава се с литературна антропология на българската възрожденска литература.
milena_dineva@abv.bg

"Ние сме, които сме", или Разместеният модел на българското в "Опит за летене" от Йордан Радичков