Адриана Георгиева


Адриана А. Георгиева е родена на 08.12.1977 г. в гр. Пловдив, където завършва руско училище "А. Константинов", френска гимназия "А. дьо Сент-Екзюпери" и магистратура по български и френски език в ПУ "Паисий Хилендарски" (2001 г.). В момента е студентка трети курс от специалност български и новогръцки език. Член на Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов". Специални интереси, свързани с езикознанието: компаративна лингвистика, род на съществителните, психолингвистика. Първа награда в секция "Езикознание" на Националната студентска научна конференция, организирана от ПУ (2004 г.), за доклада "Явлението семантична атрибуция при неодушевените съществителни имена (с оглед на релацията род - пол)" - под печат в два сборника.

Явлението семантична атрибуция при неодушевените съществителни имена (с оглед на релацията род - пол)