Валентина Христова


Валентина Димитрова Христова e студентка в IІІ курс, специалност "Бълкарски език и английски език" в ПУ "Паисий Хилендарски"; член на Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов" - гр. Пловдив.
valia_hristova@abv.bg


Наблюдение върху употребата на сложните бъдещи времена в езика на българските и английските печатни медии