Борис Кадънов


Борис Георгиев Кадънов е роден на 31 август 1978 г. в гр. Казанлък. През 2002 г. завършва висшето си образование във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" със специалност Българска филология, а през 2005 г. и магистърската програма по Съвременна българска лингвистика. Работи като преподавател по български език и литература. Научни интереси в областта на съвременното българско езикознание и литература.
kadanov_bobi@abv.bg

Еднородните части в романа "Циклопът" на Генчо Стоев
За употребата на суфикса -джия (-чия) в съвременния български език с някои примери от разговорния и от публицистичния стил