Елена Костадинова


Елена Георгиева Костадинова e студентка в IV курс, специалност "Бълкарски език и френски език" в ПУ "Паисий Хилендарски"; член на Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов" - гр. Пловдив.

Българските минали причастия и техните аналози в съвременния френски език