Таня Станкова


Таня Станкова Станкова е родена на 13.03.1980 г. в гр. Пловдив. Завършила е спец. "Славянска филология" (сърбо-хърватски език) в ПУ "Паисий Хилендарски". В момента следва "Български и новогръцки език". Член на Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов" - гр. Пловдив. Научни интереси: фразеология, компаративна лингвистика, етнология, психология. Други: театър, фотография, бодибилдинг, поезия.
t_stankova@yahoo.com

Семантична съпоставка на български и сърбо-хърватски фразеологизми, които съдържат понятията: ад, ангел, Бог, душа, дявол, рай, вещица, вампир (с препратки към фразеологизми от полски език)
Особености при съгласуването на някои лексеми в множествено число в български и сърбо-хърватски език