Руси Русев


Руси Димитров Русев е завършил през 1976 г. ВТУ "Кирил и Методий" - специалност Българска филология. През 1985 г. специализира в Института по езикознание към АН в Москва, сектор "Общо езикознание". От 1991 г. е доктор и от 1999 г. - доцент. Издадени книги: Тетово. Теренни материали и проучвания. Русе, 1995 (в съавторство); Филологически пристрастия. Русе, 1997; Научният текст на Михаил Арнаудов. Русе, 1998. Има 84 публикации по проблемите на лексикологията, лингвистиката на текста, поетическата семантика, синтаксиса, ономастиката, наративната семиотика, етнолингвистиката, лингвокултурологията, литературознанието, методиката на обучението по български език на чужденци, език на българския фолклор, оперативната литературна критика. Води лекционни курсове по Семиотика и комуникация, Съвременен български език, Лексикология на българския език, Увод в литературознанието, Синтаксис и стилистика, Увод в текстовата лингвистика, Етнолингвистика, Етносемиотика. Автор е на едно учебно помагало и на шест учебни помагала в съавторство.
rusev_rd@abv.bg

Наблюдения върху текста на първата научна работа на Михаил Арнаудов
Кирилицата в огледалото на асоциативния експеримент
Мисловноречевата дейност на Михаил Арнаудов като български учен хуманитарист
Хлябът в патриархалното всекидневие на бъзовчани
Хлебното зърно в етнокултурните представи на арменците
Слово и подсъзнание